De asemenea, conform Regulamentului, mai aveti urmatoarele drepturi:
  • Dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
  • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
  • Dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul de ştergere, articolul 17 GDPR),
  • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionare a procesării, articolul 18 GDPR),
  • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obişnuit şi mecanolizibil şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
  • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecţie, articolul 21 GDPR),
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă consideraţi că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).


Puteti obtine informatii suplimentare si trimitand un email la adresa desfacere@markbi.ro

marker
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! Accept